Benvinguts a Marata!
En aquest web, us presentem el llibre Descobrint Marata. Del poc que en sabem, encara en sabem prou, el llibre més complet que mai s’ha editat fins ara sobre aquest petit poble del municipi de les Franqueses del Vallès. Així mateix, les noves descobertes, sobre qualsevol aspecte històric que hagi de veure amb Marata, també es recolliran i es publicaran al blog Mésmarata. A més, aquest web també inclou un apartat destinat a la vida de mossèn Matheu, una de les persones més rellevants –o la més rellevant fins ara– nascudes a Marata.

Marata és un d’aquells petits paradisos agraris que aposta per molt anys continuar verge en la plana de l’atepeïda comarca del Vallès Oriental. És un espai agrari del qual en viuen els pagesos, ja que sense la terra no hi ha feina. És un territori que produeix aliments, tant per a les persones –bàsicament, llet i carn–, com per al bestiar –farratges, cereals… És alhora un important espai medi ambienal per la seva fauna, flora, camps, boscos, riera i torrents… I és també un entorn de gaudiment per a la societat, per la seva tranquil·litat, per desconnetar, per passejar-hi a peu, en bici, a cavall, … lluny de tot brogit.

Format per cases escampades, la immensa majoria masos, amb un petit nucli i sense cap carrer, tal volta més d’un passavolant desconeixedor d’aquest entorn es deu haver encuriosit amb aquest tipus de poble, tan proper a la ciutat Granollers –a menys de 10 minuts–, i que es mostra com un signe vivent de com havia de ser el Vallès verge abans de l’encimentada a tot arreu.

És un poble en què hi viuen 166 habitants tot l’any (cens, 1 de setembre de 2017), mentre que al municipi al qual pertany, les Franqueses del Vallès, ratlla els 20.000 censats.