Portada i crèdits

Llibre de 232 pàgines, ple de fotos i documents.
En B/N. Cinc pàgines a color. Edició 2014

Recerca, redacció, maquetació i disseny: Mercè Masjuan i Matheu
Portada: Eva Arrizabalaga i Blanch
Textos coŀlaboradors: Maria Forns i Lloreda, pels regidors de Marata, i Èlia Montagud i Blas, pel medi natural, el valor dels terrenys agrícoles i apunts en el bosc de can Ramis i la riera Carbonell
Presentació dels avis: Núria Boltà i Vilaró
Retoc de fotos: Mercè Forns i Fradera i Mercè Masjuan i Matheu
Assessorament lingüístic: Francesc Vall-llobera i Canet