Índex

Presentació dels avis, 5
Presentació de l’autora, 7
Crèdits, 8
Agraïments, 9
No al 4t Cinturó, 13

El nom de Marata, 15
Les primeres referències i l’origen del nom, 16

Les dades, 17
Extensió geogràfica i cens poblacional, 18

L’activitat econòmica, 19
La pagesia, 20

El patrimoni ambiental, 23
El medi natural, 24
Els valor dels terrenys agrícoles, 26
El bosc de Can Ramis, 27
La riera Carbonell i el torrent del Foguerar, 29

El patrimoni arquitectònic, 33
Els masos, 34
L’església de Santa Coloma, 41
La Torre de Seva, 50
L’escola, 52
La casa de la mestra, 72
La plaça, 80
El cementiri, 86
El pedró, 93
El carregador, 94

El patrimoni etnogràfic, 95
L’Espolsada, 96
El pericó de Marata, 112

L’Administració, 113
Marata i les Franqueses del Vallès, 114
Els regidors maratencs, 116
Moviments per la independència de Marata de les Franqueses, 118

Les comunicacions, 125
La carretera, 126
La construcció del pont, 130
Els camins, 135
La línia de tren, 145

L’associacionisme, 147
Entitats religioses, 148
Entitats laiques, 154
Entitats polítiques, 157

Personatges destacats, 159
Facundo Matheu i Cassà, 160
Antoni Marimon i Papasey, 163

Altres apunts històrics, 167
L’arribada de l’electricitat, 168
L’arribada del telèfon, 169
La Guerra Civil, 170
La rectoria, 176
Les botigues de can Joanet i ca l’Espernat i el bar de can Jaumira, 178
Els horts de la Torre de Seva, 180
Petites notes, 181

Les aficions, 185

L’esport, 189
Equip de futbol, 190
Equip d’handbol, 192

Les festes abans del Centre Cultural de Marata, 195
Les festivitats religioses, 196
Les festes majors, 209

Les fotos dels avis i àvies, 227

Bibliografia, 230